276°
Posted 20 hours ago

On Connection: 'Powerful' MATT HAIG (Faber Social)

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Or felt frustrated at how live music and theatre are undermined and dismissed by a government that fails to recognise their immense value? Onmogelijk om je de hele dag in de schoenen van een ander te verplaatsen natuurlijk, maar soms is het afdoende om te bedenken dat andermans schoenen misschien gewoon even knellen. Ik begrijp dat het oog richten op het wonder des levens een pak makkelijker is voor een zondagskind waarvoor het einde van de maand geen financiële D-day betekent en vertoeft in de nok van Maslow’s piramide - gelegen in een werelddeel (oei, nee: land) wat al decennialang vrede kent. Who are you when nobody is watching, when you are brutally honest with yourself, no stage to perform on? But this is a review of On Connection rather than another opportunity to listen to me praise one of my favourite people, so I’ll just say that if you want to hear about what their music has meant to me you can check out this article that I wrote last year .

Op zoek naar mezelf, want door mij wat verloren en geïsoleerd te voelen de laatste tijd, las ik het essay On Connection van de Britse auteur en artiest Kae Tempest (they/them – hen/hun).Het lijkt alsof Tempest verder bouwt op alles wat India voor mij betekende en waar DF Wallace vooral empathie en geesteskracht aan toevoegde. Dàt werkt ook als je af en toe jezelf (al dan niet hardop als hulp) voorleest, al was het maar om je de Engelse taal nog meer tot je te laten doordringen. Este es un libro para todos aquellos que nos dedicamos a la creatividad, a contar historias, a conectar con el alma de otras personas. Of putting distance between the view that everything you do must be to advance your craft, rather than just acknowledging that being creative is a thing that brings you joy. This is a book of the sort „my publisher asked me to contribute to this line of essays although I don’t really know what to say.

With classics such as Ted Hughes's The Iron Man and award-winners including Emma Carroll's Letters from the Lighthouse, Faber Children's Books brings you the best in picture books, young reads and classics. In dit essay - geschreven tijdens de eerste Covid-19 golf - gaat Tempest op zoek naar de essentie van creativiteit en de zin daarvan in hun en ons leven. Tempest intimately discusses emotions, creativity and ways of connecting, while exploring ways they have. M'han agradat algunes idees però moltes parts del llibre estan escrites amb un to autoajudesc difícil de digerir. Kae has always had a lot to say; be it on politics, human rights, history, love, the state of the nation, or anything else they choose to put their name too.And although I use the word ‘artist’ to describe musicians on a regular basis, with Tempest the word means so much more. Hoe gedetailleerder zij naar zichzelf kijken en hoe eerlijker ze dat beschrijven, hoe universeler hun boodschap; schrijven ze zelf en daar raken ze meteen nagels met koppen. Wat zij daar uit leren en hoe ze dat proberen waar te maken is universeel en helder onder woorden gebracht. Tempest talks about putting down our phones and paying attention to the world around us, the dangers of social media, the tragedy of placing monetary value above other types of value, numbness, avoidance - all interesting and relevant topics - but they present no new insights.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment